@CaraDelevingne: Happy birthday @kendalljenner @selenagomez ❤: @CaraDelevingne: Happy birthday @kendalljenner @selenagomez ❤🎉💝🎂, @CaraDelevingne Happy birthday